Solucions per digitalitzar la teva empresa

En aquest article, explicarem diferents solucions per digitalitzar la teva empresa i progressar. Aquestes solucions que exposarem estan emmarcades en les ajudes que concedeix el programa Acelera Pime a través de la iniciativa Kit Digital i que comentarem en l’article anterior Kit Digital, mesures per digitalitzar la pime. 

 

Primerament, abans d’escometre aquest tipus de revolució, dins de l’organització, cal tenir en compte que el primer que ha de canviar és la mentalitat de tota l’organització, és a dir, directius i empleats. La Transformació Digital, és una de les peces fonamentals per a impulsar la cultura de la innovació i la base perquè les organitzacions puguin prosperar. No obstant això, si les persones no fan seus aquests canvis, aquest tipus de projectes es veuran abocats al fracàs. 

Per tot això, abans d’iniciar-se en la digitalització, seria convenient que una empresa especialitzada realitzés una consultoria de l’organització, per a detectar els processos i/o les àrees de millora. En el cas que aquest no es pugui dur a terme, per falta de pressupost o temps, és primordial realitzar un auto anàlisi realista sobre els punts de millora de l’empresa.

A partir d’aquesta revisió, podem agrupar les solucions de digitalització en 10 àrees: 

Lloc web i presència en internet

Aquesta és una primera solució primordial per a poder tenir presència en el món digital i donar a conèixer els teus productes o serveis. És important que la teva pàgina web reflecteixi la identitat de la teva marca així com aquells aspectes que et fan diferent. 
 
A més, de disposar d’un disseny atractiu, és necessari que la gent et pugui trobar amb facilitat, per a això, el bon posicionament SEO és clau, així com que la web sigui web responsive (es pugui visualitzar en tota mena de dispositius), tingui un bon rendiment a l’hora de carregar i disposi de plugins. 
 
Si vols conèixer més sobre aquesta solució, tens més informació en el següent link. 

Comerç Electrònic

Les empreses que disposen d’una botiga física i vols fer el salt a vendre a tot el món, a més de donar a conèixer la teva marca a través del teu web, aquesta ha d’oferir la possibilitat de compravenda dels teus productes i/o serveis a través del pagament amb mitjans digitals. Això és la creació d’un e-commerce.

Tal com apunten des de EAE Business School, en el seu article “tips per a crear un e-commerce amb èxit”, cal tenir en compte diversos factors: 

 • Valor afegit: Cal identificar el valor diferencial del teu negoci, igual que el fas amb un negoci físic. Cerca destacar, ser únic i inimitable.  
 •  Customer Centric: Facilita la vida a l’usuari. Ells són la prioritat, per això la navegació i la compra han de ser senzilles.  
 • Col·labora: envolta’t de partners en software i plataformes en qui confiïs i que et puguin prestar el millor servei i la major complicitat en el llarg termini.  
 • Check-point: Cal plantejar-se objectius en fases i anar adaptant l’e-commerce fomentant aquells aspectes que funcionen i descartant els que no.  
 •  Keep Calm: Un e-commerce no serà Amazon. Has de tenir clar que tot porta un procés i aquest no sol ser curt.  
 • Adaptabilitat: Has de comprendre que el teu negoci si fins ara era físic, ara serà multicanal. Ara tens més factors que influeixen en el teu negoci i també més oportunitats.  
 • Multidispositius: Les compres per App o en telèfons intel·ligents són la base de les compres en la xarxa. El teu canal ha d’estar adaptat a aquesta tecnologia.  

 Si vols saber com INNOVAmee et podria secundar com partner en aquesta faceta, punxa en l’enllaç. 

Gestió de xarxes socials  

Moltes empreses pensen que la gestió de les xarxes socials és una cosa senzilla, però perquè aquesta gestió sigui eficaç i doni els seus fruits ha d’haver-hi darrere una anàlisi prèvia, una definició de l’estratègia que volem seguir, un planificació de les publicacions , un coneixement del nostre buyer persona, així com el seguiment dels resultats i l’adaptació de l’estratègia en funció d’aquests resultats.  

El primer pas és establir les xarxes socials on volem incidir, tenint en compte el teu propi negoci. És a dir, hi ha xarxes socials que tenen una major importància segons el sector on están. Per exemple, un e-commerce de moda, té una prioritat major en l’ús de Instagram que en Linkedin. Malgrat això, avui dia les xarxes socials són transversals i convé no descurar cap flanc alhora que hem de saber la nostra capacitat d’abastar totes elles. 

Per això, és important conèixer on està el nostre públic. Tot i que hi hagi uns indicis que et facin suposar que una xarxa serà més important per a tu, no cal descartar unes altres. Moltes vegades l’assaig-error és la millor manera de descobrir el que funciona i a més et servirà per a aprendre.  

 No obstant això, a INNOVAmee pots trobar un aliat, que t’acompanyi en el descobriment de les xarxes socials. En el següent document t’expliquem com podem ajudar-te. 

Gestió de clients  

Un CRM (Customer Relationship Manager) és una eina que et permet la gestió dels clients, tant antics com nous, així com els leads que vas tractant.  

 Moltes empreses es plantegen la implementació d’aquesta eina una vegada han aconseguit un cert volum o bé perquè ja no són capaços de gestionar de manera adequada els seus clients. No obstant això, és una eina que és molt útil per a estandarditzar processos dins de noves companyies perquè permet generar previsions i amb això tenir un full de ruta.  

 Entre les principals funcions que podem destacar d’un CRM: 

 • Gestió de clients: a través del software, podràs consultar la informació del client, compres i possibles projectes.  
 • Gestió de Leads: podràs fer la gestió comercial perquè aquests arribin a ser clients fent un seguiment de les oportunitats.  
 • Gestió d’oportunitats: gràcies a l’enviament d’ofertes, pressupostos podràs avançar en els passos necessaris per a completar una venda.  
 • Gestió de les tasques comercials: l’eina permet organitzar i associar accions a realitzar com anomenades, emails, enviament de pressupostos, etc.  
 • Reporting, planificació i seguiment comercial: disposaràs de KPI´s per a valorar les accions realitzades i millorar-les. Conèixer l’estat dels projectes i les oportunitats, així com generar informes.  
 • Notificacions: permet disposar d’avisos sobre clients i/o projectes.  

 Si necessites ajuda per a conèixer que CRM s’adapta millor al teu negoci i necessites assessorament, en INNOVAmee podem acompanyar-te en la configuració i implementació del CRM que millor encaix en la teva empresa.

Business Intelligence i Analítica  

Els sistemes de Business Intelligence, són aquells que busquen optimitzar la presa de decisions a partir de l’avaluació de les dades internes de l’empresa. Una vegada disposem de les dades agrupades, podrem analitzar la informació i farem que la presa de decisions sigui més ràpida, efectiva i amb millors resultats. Per això, les eines de BI exporten les dades en formats gràfics perquè siguin fàcilment interpretables i es puguin generar reportis precisos.  

La part de bussines analítica, s’encarrega de la predicció dels comportaments a futur tenint en compte les tendències i mètriques passades.  

En INNOVAmee disposem de les eines necessàries perquè la presa de decisions es basi en dades, de manera clara i precisa. Si necessites conèixer que eines podries usar, et deixem el següent document per a ampliar informació. 

Oficina Virtual  

Generar entorns col·laboratius fomenta les bones idees, fa créixer les empreses, fomenta la companyerisme i vincula a les persones amb l’empresa. A més, cada vegada més empreses fan jornada laboral on combinen l’oficina presencial i el teletreball.  

Per tot això, disposar d’eines que facilitin el dia a dia dels teus treballadors és primordial. Avui dia existeixen moltes eines per a la gestió d’equips i projectes, bé a través de gestors documentals o eines que integren altres funcionalitats com Microsoft 365 amb Teams, Sharepoint, etc.  

En INNOVAmee som especialistes en la configuració d’aquestes eines, així com en la millora dels processos per a treure-li el màxim partit creant workflows per a automatitzar tasques. Si vols conèixer més sobre aquestes, clica en el següent link. 

Gestió de processos

Els softwares de gestió de processos de negoci permeten, com el seu propi nom indica, millorar els processos i automatitzar-los. Aquests softwares, incideixen en totes les àrees de l’empresa i permeten l’automatització d’aquelles tasques repetitives. Entre les principals funcions que es poden millorar per cada àrea:  

 • Comptabilitat: digitalització de cobraments i pagaments, generació d’informes i balanços, així com d’actius, etc.  
 •  Facturació: automatització de factures i generació d’albarans, així com generació de pressupostos.  
 •  Projectes: seguiment de costos i ajustos amb pressupostos, optimització d’actius, etc. 
 •  Gestió d’estoc: millora del mateix a través de previsions, actualitzacions, etc.  
 •  RRHH: gestió de nòmines, vacances, baixes, etc.  
 •  Logística: gestió d’enviaments, rutes, etc.  

En el cas que estiguis buscant un partner de confiança que t’ajudi a implantar aquesta eina i et pugui aconsellar i recolzar en la implementació de les automatitzacions, et podem ajudar. A més, tens més informació de com en el següent document. 

Factura Electrònica  

Gràcies a aquesta solució podràs digitalitzar el flux d’emissió de les factures als teus clients. Tal com apunten des de factura-eUna factura electrònica és, igual que una factura física, un justificant del lliurament de béns o la prestació de serveis. L’única diferència és que està és digital. Per tant, la factura electrònica és una alternativa legal a la factura en paper.”  

El disposar d’una eina per a digitalitzar l’emissió de factures, et permetrà millorar el seu tractament, emetre un nombre il·limitat de factures a través d’email, personalitzar-les, etc.  

Amb tot això, a més, reduiràs errors humans, reduiràs la petjada de CO₂, en reduir el paper i eliminar enviaments, evitaràs espai per a emmagatzemar aquestes factures, etc.  

Si necessites més informació sobre aquesta solució pots continuar llegint aquí. 

Comunicacions segures  

Cada dia apareixen més notícies sobre empreses que han estat “jaqueadas” o bé que han sofert ciberatacs. Totes les empreses estan exposades a sofrir aquests atacs, des de les més grans a les més petites. Per això, disposar de bons sistemes preventius, ajudarà a assegurar que les comunicacions entre els teus empleats no sofreixin intrusions de tercers.  

A Groupmee disposem de personal expert en seguretat. Podem acompanyar-te en el teu procés de millora perquè disposi d’una xarxa segura. Si vols saber com ho faríem tens més informació en el següent document. 

Ciberseguretat  

Tal com assenyalen des de Incibe (institut Nacional de Ciberseguretat) en el seu article Es pot mesurar la confiança digital en les empreses? I concretament en el seu dossier titulat: “«Indicadors sobre confiança digital i ciberseguretat a Espanya i la Unió Europea” es conclou que: «Encara que les grans empreses i organitzacions estan més preparades per a gestionar i abordar les conseqüències de riscos de seguretat digital, les dades suggereixen que aquest no és el cas de les pimes, i en particular de les microempreses, que pot enfrontar-se a limitacions financeres, de gestió, d’habilitats i de coneixements.  

La formació i la conscienciació en ciberseguretat són aspectes clau per a reduir i afermar la confiança digital.Les dades mostren que hi ha marge per a incrementar la formació en ciberseguretat per part de les empreses del seu personal.» 

Per tot això, és bàsic realitzar unes certes millores en les empreses centrades en:  

 •  Antimalware: programes dissenyats per a prevenir, detectar i remeiar softwares maliciosos en dispositius informàtics.  
 •  Antispyware: software de seguretat, especialment dissenyat per a protegir un equip contra spyware i altres programaris potencialment no desitjat.  
 • Correu segur: millores encaminades a millorar l’email de l’empresa, focalitzada especialment en:  
  • Antispam: solució de programari que permet als usuaris prevenir spam (correu-vos no desitjats).  
  • Antiphishing: solució centrada en el correu per a evitar malware per a robar credencials.  
 • Formació en ciberseguretat: les persones en la seva actuació diària són els primers tallafocs per a evitar que es produeixin atacs en les empreses. Per això és priomordial que tinguin una bona formació i conciencació per a detectar i prevenir aquests atacs.  

En INNOVAmee disposem d’especialistes en formació en ciberseguretat i disposem de les eines per a protegir la teva empresa i fer-la més segura. Tens més info aquí. 

INNOVAmee, el teu partner de confiança 

A INNOVAmee estem molt conscienciats amb la millora i evolució de les Pimes. Per això, ens hem donat d’alta com a agent digitalitzador de red.es per a poder ajudar al major nombre d’empreses en el seu procés de digitalització.  

Portem més de 12 anys assessorant i donant suporti IT a empreses de totes les grandàries i índole i volem ser el partner de confiança al qual puguis acudir. En aquest moment crucial de les empreses, on la transformació digital és un element essencial per a poder sobreviure, has de buscar un acompanyament professional i pròxim que et pugui aconsellar.  

Per saber més sobre casos d’èxit concrets, informació específica sobre alguna de les solucions o tens dubtes sobre les ajudes, no deixis de contactar amb nosaltres sense cap compromís.  

 L’equip de Transformació Digital Barcelona de INNOVAmee. 

Deixa un comentari