KIT CONSULTING2024-06-19T13:31:41+00:00
 • Empreses Kit Digital logotip per a agents digitalitzadors

Kit Consulting

El programa Kit Consulting és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu donar subvencions amb bons digitals per a la transformació digital de pimes. Estan orientades a les necessitats de millorar els negocis en l’entorn digital i va dirigit a les petites i mitjanes empreses d’entre 10 i menys de 250 empleats, que desenvolupin la seva activitat professional en qualsevol sector.

El finançament dels ajuts de digitalització es fan amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, finançat pel Pla Europeu Next Generation EU.

Des d’INNOVAmee portem més de 12 anys desenvolupant projectes de transformació Digital i suport a empreses de totes les mides i sectors. Gestionem la transformació digital de les empreses en un entorn de confiança centrat en l’experiència del client. Proveïm serveis essencials i competitius. Disposem de la infraestructura necessària per desenvolupar la major part del nostre treball en remot, reduint així el cost per al client.

Com a proveïdor global digital i d’innovació som experts qualificats, que treballem de manera constant en l’aprenentatge, per oferir un servei de valor afegit per a les empreses. Disposem d’ un ventall ampli de serveis, des de projectes de transformació digital fins a manteniment dels sistemes configurats amb les millors opcions ofertes pel mercat tecnològic.

 

Característiques de les ajudes de transformació digital

Les ajudes seran disposicions dineràries que es destinaran a finançar les solucions de transformació digital ofertes per INNOVAmee i descrites a continuació.

Es tracta d’un Bo d’Assessorament Digital dotat d’una quantia que hauràs d’emprar en la contractació dels serveis d’assessorament. La quantia varia en funció de la grandària que tingui la teva empresa:

 • Segment A. Empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats. → fins a 12.000€
 • Segment B. Empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats. → fins a 18.000€
 • Segment C. Empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats → fins a 24.000€

 

INNOVAmee com a Agent Digitalitzador ofereix els següents serveis d’assessorament


Servei d’Assessorament en Intel·ligència Artificial

El principal objectiu d’aquest servei és dotar-te d’un pla d’intel·ligència artificial adaptat a l

es necessitats de la teva pyme. Coneixeràs la inversió requerida i les mesures necessàries per a la seva adopció. A més, es prioritzarà el teu aprenentatge en tècniques d’intel·ligència artificial. També es realitzarà un cas d’ús adaptat a la teva pyme.

Cost: 6000€

Beneficiari: tots els segments A, B, C.

 

Funcionalitats i serveis

 • Identificació de conjunts de dades rellevants per a la implementació d’algorismes de IA, d’aquesta manera podràs tenir una millor comprensió de la informació de la teva pyme.
 • Assessorar-te per a la creació de protocols de governança de dades amb normatives de IA, garantint la validesa i la veracitat dels mateixos quan aplicació la IA.
 • Analitzar eines de IA per a la gestió de dades, realitzant recomanacions basades en la realitat i la capacitat d’inversió de la teva pyme.
 • Orientar-te sobre com les tècniques de IA poden derivar informació valuosa a partir de les dades existents per a impulsar la presa de decisions estratègiques.
 • Capacitar-te en l’ús estratègic de les tècniques de IA en el maneig de dades.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci, relacionat amb l’aplicació de la intel·ligència artificial.

 


Servei d’Assessorament en Vendes Digitals

El principal objectiu d’aquest servei és establir la inversió necessària i les tècniques de màrqueting digital, incloent-hi l’aprofitament de tecnologies d’intel·ligència artificial, per a millorar el rendiment de les teves vendes en línia, i realització d’un cas d’ús adaptat a l’àrea de vendes digitals de la teva pyme.

Cost: 6000€

Beneficiari: tots els segments A, B, C.

 

Funcionalitats i serveis

 • Analitzar la situació actual de la teva pime en vendes digitals, posicionament en RRSS i presència en internet.
 • Conscienciar als teus empleats sobre la importància i les tècniques de venda en línia i màrqueting digital.
 • Definir una estratègia de vendes en línia i presència digital (RRSS, posicionament en motors de cerca, Google Analytics, etc.) a mitjà i llarg termini, utilitzant models predictius basats en IA.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat a la teva pime utilitzant les tècniques apropiades d’intel·ligència artificial, en l’àrea de vendes digitals.
 • Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA en l’àmbit de les vendes digitals.

 


Servei d’Assessorament en Processos de Negoci o Procés de Producció

El principal objectiu d’aquest servei és identificar les àrees de millora i optimització en els processos empresarials actuals de la teva pime, així com la definició d’un pla personalitzat de millora de processos en àrees clau. En lloc d’un procés empresarial, aquest servei d’assessorament pot orientar-se a l’optimització d’algun dels processos de producció o fabricació. En qualsevol dels dos casos, es farà ús de tècniques relacionades amb la intel·ligència artificial, i s’inclou la realització d’un cas d’ús adaptat al negoci.

Cost: 6000€

Beneficiari: tots els segments A, B, C.

 

Funcionalitats i serveis

 • Comprendre les metes estratègiques, punts clau i objectius de la teva pyme i alinear-les amb enfocament en la digitalització, ús de la intel·ligència artificial i millora dels processos empresarials (o, si és el cas, procés de fabricació seleccionat).
 • Analitzar els processos empresarials que duus a terme actualment, per a identificar possibles millores. En el cas dels processos productius, es realitzarà una anàlisi del procés de fabricació seleccionat, identificant àrees d’oportunitat per a l’eficiència, qualitat i millora contínua.
 • Comunicar de manera efectiva als empleats de la teva pime la rellevància estratègica de la digitalització de processos, destacant com això no sols optimitza el treball diari, sinó també enforteix la competitivitat.
 • Proporcionar assessorament especialitzat en eines de gestió de processos de negoci i d’intel·ligència artificial, abastant des de vendes i recursos humans fins a la gestió de projectes, i destacant solucions específiques per a millorar l’eficiència i qualitat. Si, en el seu lloc, s’ha optat per un procés de fabricació, es proporcionarà assessorament en eines i tecnologia per a l’optimització i automatització d’aquest procés productiu.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat a o pime, utilitzant les tècniques apropiades, per a l’optimització d’un procés de negoci o, si és el cas, procés de fabricació.
 • Identificar oportunitats o possibles usos de la IA en l’àmbit dels processos de negoci o, si és el cas, processos de producció.

 


Servei d’Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci

El principal objectiu d’aquest servei és dotar-te d’un pla d’estratègia de negoci per a millorar el posicionament competitiu de la teva pyme. Aquest pla recollirà la inversió necessària i les eines adequades, a més, aprofitarà les tecnologies d’intel·ligència artificial per a millorar la capacitat d’anàlisi. També es realitzarà un cas d’ús adaptat a millorar el teu rendiment i estratègia identificant necessitats i bretxes, així com les oportunitats per a millorar la teva situació en relació amb la teva competència.

Cost: 6000€

Beneficiari: tots els segments A, B, C.

 

Funcionalitats i serveis

 • Analitzar la teva situació actual en intel·ligència de negoci per a avaluar necessitats, identificar bretxes en l’ús de tecnologies d’intel·ligència de negoci i detectar oportunitats de millora.
 • Plantejar recomanacions per a desenvolupar habilitats analítiques i fomentar una cultura de presa de decisions basada en el tractament de dades amb algorismes d’intel·ligència artificial en l’escenari competitiu actual.
 • Assessorar-te en la incorporació de tècniques i eines avançades d’aprenentatge automàtic, intel·ligència artificial i mineria de dades, entenent les especificitats de la teva pyme i alineant-les als objectius del negoci.
 • Definir al costat de tu una estratègia a mitjà i llarg termini per a la implementació i optimització de la intel·ligència de negoci basada a millorar el rendiment.
 • Disseny i execució d’un cas d’ús que demostri l’efectivitat de les tècniques d’anàlisis de la competència per a millorar l’estratègia i el rendiment del negoci.
 • Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA en l’àmbit de l’estratègia i rendiment de negoci.

 


Servei d’Assessorament “360” en Transformació Digital

El principal objectiu d’aquest servei és oferir assessorament en la transformació digital de la teva pyme, proporcionant solucions adaptades a les teves necessitats específiques. Es definiran la inversió necessària i les mesures estratègiques per a aplicar en cada àrea d’impacte aconseguint una millora d’àmbit general. A més, s’utilitzaran tecnologies innovadores com a intel·ligència artificial per a identificar oportunitats de millora i optimitzar el procés de transformació digital.

Cost: 6000€

Beneficiari: tots els segments A, B, C.

 

Funcionalitats i serveis

 • Analitzar els processos comercials existents per a identificar aquelles àrees de la teva pime que podrien beneficiar-se de la digitalització.
 • Dissenyar i implementar programes de conscienciació per a educar als teus empleats sobre la importància estratègica de la transformació digital.
 • Avaluar les eines i tecnologies ja en ús, oferint-te un assessorament per a optimitzar el seu rendiment i alinear-les amb els teus objectius de transformació digital.
 • Desenvolupar una estratègia clara i personalitzada que articuli els objectius, terminis i passos específics per a la transformació digital.
 • Establir un marc per a la innovació contínua i l’adaptabilitat a mesura que evolucionen les tecnologies digitals.
 • Desenvolupament i execució d’un cas d’ús adaptat al negoci, utilitzant les tècniques apropiades, que permeti conèixer els avantatges de la utilització d’eines digitals.
 • Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA en l’àmbit de la transformació digital.

 

Contacta amb nosaltres a través del formulari
o del telèfon +34 930 409 993

  Nom*

  Telèfon*

  Assumpte*

   

   

  Email*

  Missatge*

  Fletxa que et durà al millor blog de transformació digital i manteniment informàtic